CALL: 250-334-1668 | Email

Common Irish Words & Phrases

My name is ____.

Let’s say your name is Lara.

Simply say your name, and then the rest of the phrase.

Lara is ainm dom = (iss an-im dum)

How are you?

Conas atá tú?  = (Kun-ass a-taw too)

Thank you

Go raibh maith agat  (Guh ruv mah a-gut)

Please

Más é do thoil é (Mawsh ay duh hull-ay)
One could also say,  Le do thoil, (Lay duh hull)

Excuse me

Gabh mo leithscéal (Guh muh lesh-kayl)

Come here

Tar anseo  (tar on-shuh)

I am going home

Táim ag dull abhaile (Tawm egg dull ah-wahlia)

Ireland = Éire  (Ay-ra)

Hair  =  gruaig   (gru-ah-igg)

Mouth =  béal   (bay-eh-ul)

Eye singular = súil    (sue-ill)   Eyes plural = (sue-ill-eh)

 

Count from one to ten

 1   a haon (ah hay-in)

2    a dó (ah doe)

3    a trí (ah tree)

4    a ceathair (ah k-ah-her)

5    a cúig (ah koo-ig)

6    a sé  (ah shay)

7    a seacht (ah shockt)

8    a hocht (ah hukht)

9    a naoi  (ah knee)

10  a deich  (ah jeh)

Listen and speak along